Κάνε refresh

τη Νοηματική Γλώσσα

Το re-Sign αποτελεί μια πλατφόρμα αυτόνομης εξάσκησης στη Νοηματική Γλώσσα.

Κάντε την εγγραφή σας στο re-Sign και αποκτήστε δωρεάν πρόσβαση σε ένα μάθημα από κάθε ενότητα (βίντεο, εικόνες, κείμενα)

Σε ποιους απευθύνεται;

Μαθητές νοηματικής γλώσσας, ανεξαρτήτως σχολής, για εξάσκηση στη Νοηματική.

Μαθητές που προετοιμάζονται για τις εξετάσεις επάρκειας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος.

Επιτυχόντες εξετάσεων επάρκειας που επιθυμούν να διατηρήσουν σε υψηλό επίπεδο τις γνώσεις τους στη νοηματική.

Οποιονδήποτε επιθυμεί να φρεσκάρει τις γνώσεις του στη νοηματική γλώσσα.

Επιλέξτε πακέτο συνδρομής.

Έχουμε δημιουργήσει τρία διαφορετικά πακέτα συνδρομής ανάλογα με τις μαθησιακές ανάγκες των εκπαιδευομένων μας, θέλοντας να δώσουμε τα απαραίτητα κίνητρα για την επίτευξη υψηλών στόχων.